Γέννες

Estava Rain Forever and a Day

Ημερομηνία Γεννησης : 14-3-2018

2 αρσενικά

3 Θηλυκά

Kalindoia Olimpiada


Shyllar Focus on Mooncry

Ημερομηνία Γεννησης : 20-1-2017

3 αρσενικά

2 Θηλυκά

Kalindoia Olimpiada


Mooncry Aris

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 10-6-2016

5 αρσενικά

2 Θηλυκά

Mooncry Gaia


Shyllar Focus on Mooncry

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 9-6-2016

3 αρσενικά

2 Θηλυκά

Mooncry Aphrodite


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 17-9-2015

2 αρσενικά

2 Θηλυκά

Kalindoia Andronike


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 18-6-2015

3 αρσενικά

4 Θηλυκά

Mooncry Gaia

 


Mooncry Argos

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 8-6-2015

4 αρσενικά

3 Θηλυκά

Mooncry Aphrodite


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 17-9-2014

2 αρσενικά

4 Θηλυκά

Kalindoia Ariadni


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 20-9-2014

2 αρσενικά

3 Θηλυκά

Mooncry Black Magic Woman

 

Magic_3


Kalindoia Argos

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 10-6-2014

4 αρσενικά

4 Θηλυκά

Mooncry Aphrodite


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 16-4-2014

4 αρσενικά

3 Θηλυκά

Kalindoia Arteme


Shyllar Focus on Mooncry

focus

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 29-12-2013

5 αρσενικά

4 Θηλυκά

Mooncry Bear Hunter

Mooncry-Bear-Hunter_3


Mooncry Aris

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 15-10-2013

5 αρσενικά

3 Θηλυκά

Mooncry Black Magic Woman

 

Magic_3


Shyllar Focus on Mooncry

focus

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 10-6-2013

2 αρσενικά

3 Θηλυκά

Mooncry Aphrodite


Shyllar Focus on Mooncry

focus

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 5-1-2013

3 αρσενικά

4 Θηλυκά

Mooncry Bear Hunter

Mooncry-Bear-Hunter_3


 

Shyllar Focus on Mooncry

focus

 

 

 

 

Ημερομηνία Γεννησης : 6-1-2012

2 αρσενικά

6 Θηλυκά

Mooncry Bear Hunter

Mooncry-Bear-Hunter_3